Zábavné texty
 
Kategorie
Text 30 / 39
<<__1__27_28_29__ 30 __31_32_33__39__>>
Přidáno: 18. 9. 2009 - 22:23
1. Zásah je možno hodnotit jako špatný, protože nezasáhl místní požární sbor, přestože ostatní požární sbory pracovaly a stříkaly poměrně dobře i přes půlhodinové zpoždění, čímž umožnily požáru značně se rozšířit. Zranění ani úmrtí nebylo žádné, ani ke zničení nábytku nedošlo.

2. V průběhu požáru nedošlo k usmrcení ani zranění osob až na jednoho mladíka, který si při vynášení cizích svršků popálil ruce. Protože je dotyčný schizofrenik, tak místo aby požár hasil, tento v rozpolcení osobnosti podporoval dodávkami dalšího benzínu.

3. Velitel, aniž by provedl průzkum, nasadil dva B proudy. Tím bylo na budově napácháno více škody než požárem. Teprve po dostavení VPÚ byly oba proudy zastaveny, požár lokalizován a voda z budovy odčerpána.

4. Zásah byl veden, ač ztížen útočícími včelami, dobře.

5. Zaměstnanec divadla vyhlásil poplach a personál divadla vyzbrojen hasícími přístroji začal hledat, kde co hoří. Po delším období byl požár objeven a uhašen.

6. Strojvedoucí upozornil parní píšťalou na lokomotivě známým signálem na požár. Tomuto houkání porozuměli v hostinci zaměstnanci ČSD a jali se hasit. K hašení bylo použito lafetové proudnice.

7. Z hlášení ve vysílačce: „Na místo se dostavili psovodi se psy, kteří mají hledat osoby pod sesutými panely. Situace je tak nebezpečná, že tam psi nemohou, zasáhnout mohou jenom hasiči.”

8. Ještě jednou z éteru: „Naše jednotka stále zatím nezasahuje, čekáme na likvidaci!”

9. Uživatelé paneláku nebyli seznámeni s obsluhou hydrantů, a tak když konečně docílili zapnutí čerpadla v uzamčené místnosti, byl v posledním podlaží zaseknutý ventil, který měl za následek vyplavení chodby. V další fázi praskl radiátor a protože nebyly k mání klíče k vypnutí stoupačky topení, došlo k vyplavení značného množství bytů. Takže co nezničil v jednom bytě oheň, zničila v bytech voda.

10. Obětavě si počínala místní jednotka DPS, kde obětavě proti větru dokázali za velmi těžkých podmínek zabránit riskantním zásahem přenesení požáru na sousední objekty, načež se snesla průtrž mračen, která byla dobrým a účinným pomocníkem požárníků, kteří tak za pomoci dlouhotrvajícího deště požár v obci Suchá zdolali.


11. Zásah byl proveden dobře, takže k rozšíření požáru a promočení stropu vůbec nedošlo.

12. Poplach byl vyhlášen opožděně pro neznalost umístění spouštěče sirény, a to o 20 minut.

13. Při tomto zásahu bylo dokázáno, že hasící přístroj v rukou schopného inteligentního člověka činí veliké zázraky.

14. Na pomoc přispěchali sousedé, kteří oheň zlikvidovali. Tím vznikla škoda 25 000 Kčs.

15. Požár se v bytě dosti rychle šířil. Naštěstí šel okolo velitel místního požárního sboru, který spolu s kolegou vyrazil dveře a oheň obětavě zlikvidoval. Pozoruhodné na tomto případě je to, že to byl poslední dobou třetí požár, který takto velitel sboru zpozoroval, hlásil a hasil.

16. Jeden z příslušníků požárního sboru byl nucen následkem pozdního příjezdu ke zbrojnici použít na cestu k požářišti vlastní motocykl. Při příjezdu na hlavní silnici k odbočce k místu požáru a v momentě, kdy dojížděl požární vozidlo, odpoutal hustý dým požáru jeho pozornost od řízení. Narazil do zadku požárního vozidla a tato jeho nepozornost si vyžádá 10 měsíců pracovní neschopnosti.

17. Zeť majitele hořícího domku vzbudil řidiče požárního vozu a požádal jej, aby vyhlásil poplach sirénou. Toto se nepodařilo, neboť siréna v současné době nefunguje a vůz DVS 8 nemohl být nastartován, protože byla vybitá baterie. Rovněž ve vedlejší vesnici nemohl být poplach vyhlášen, protože u požárního vozu byla rovněž baterie vybitá a houkačka je právě na tomto voze. Navíc vůz trpěl nedostatkem pohonných hmot a nebyl řádně vybaven. Také požárnické opasky byly plesnivé a výzbroj rezavá.

18. Při uvádění stříkačky do chodu bylo postupováno neodborně, neboť obsluhující osoby byly v podnapilém stavu po obecním honu na bažanty.

19. Ve 13.10 hodin měl být vyhlášen poplach sirénou, kterou chtěla zapnout Těšínová - pracovnice MNV. Zjistila však, že pojistkové vložky jsou vyšroubovány, proto je opět zašroubovala do hlavice a stiskla spínač. Vtom došlo k zajiskření a dalšímu požáru v obci. Nakonec byl poplach pro oba požáry vyhlášen na vojenské posádce.

20. Páleník je členem DPS a zároveň hudebníkem, proto mu byla svěřena trubka s předpokladem, že bude umět zatroubit HOŘÍ. Předpoklad se ukázal jako nepravdivý, protože v době požáru byl Páleník zrovna mimo obec a trubku měl navíc zavřenou ve skříni, čímž došlo k prodlevě a požár se nerušeně šířil.


21. Hasební zásah byl proveden dobře. Jedinou závadou zde bylo, že dobrovolný požární sbor neměl strojníka k PPS 8 a nikdo jiný neuměl uvést stroj do chodu. Vyhoření stodoly bylo proto účelnější.

22. Z hlediska represe požárníci v případě, že mají dostatek vody, provádějí zákroky poměrně dobře a hladce i přesto, že necvičí a mají málo vody.


Zkratky v textu:VPÚ - veřejný požární sbor (dnes HZS kraje)
DPS - dobrovolný požární sbor (dnes SDHO - sbor dobrovolných hasičů obce)
PPS 8 - přívěsná přenosná stříkačka o výkonu 800 l/min.
To se mi líbí Sdílet na Facebooku

Perličky a kuriozity

»

Různé

| Posláno: 102x | Známka: 2,62 od 26 lidí
POSLAT NA E-MAIL VODAFONE T-MOBILE O2 SLOVENSKO OHODNOCENO
Text 30 / 39
<<__1__27_28_29__ 30 __31_32_33__39__>>

Nastavení Řadit podle: přidání -| hodnocení | posílanosti | délky | názvu | náhody

Počet na stránku: 1 -| 2 | 3 | 4 | 5 Autorské: nezáleží -| ano | ne

Filtr obsahu: odblokovat lechtivé | odblokovat sprosté | odblokovat nechutné | odblokovat drsné

SMS filtr: ne -| 1 Vodafone | do 2 | do 5 | 1 T-Mobile | do 2 | 1 O2 | do 2 | 1 SR | do 2

( Při současném nastavení se některé texty nezobrazují. ) ( zobrazit všechny )

To se mi líbí Sdílet na Facebooku
Web používá cookies. OK Info